Ares-Ro เสริมแกร่งไอเทมเดิมๆ เพิ่มเติมความสามารถ

ระบบการเพิ่มออฟชั่นแบบอัพเกรด

ระบบใหม่ล่าสุดของทางเซิฟเวอร์ ระบบเพิ่มออฟชั่นให้กับอุปกรณ์สวมใส่

ผู้เล่นสามารถเพิ่มออฟชั่นให้กับอุปกรณ์สวมใส่ได้ ด้วยการไปหา Option Scroll มาเสริมแกร่ง อยากจะได้ออฟชั่นไหน ให้หาใบออฟชั่นนั้นมาตีได้เลยภายใต้เงื่อนไข

ใบออฟชั่นนั้น หาได้จาก Boss MVP ทุกตัว (โอกาสดรอปสูง)  จากมอนสเตอร์ (โอกาสน้อยกว่าบอสมาก)


รายชื่อมอนเสตอร์ที่ดรอปใบสุ่มออฟชั่น เมื่อได้มาแล้วต้องใช้ zeny ในการเปิดใบสุ่มด้วย


Acidus (ตัวสีทอง)
Ancient Mummy  Anubis  Arclouse
Breeze Dark Frame Demon Pungus Evil Cloud Hermit
Flame Skull Gazeti Geographer
Penomena Shinobi Wind Ghost Hunter Fly
Mimic Thief Bug Female Wooden Golem Nine Tail

เงื่อนไขของการตีบวกออฟชั่น

1.ไอเทมจะมีการตีออฟชั่นได้สูงสุด ได้ 12 แต้ม เมื่อแต้มเหลือ 0 จะไม่สามารถตีออฟชั่นเพิ่มได้อีก

2.การตีบวกแต่ละระดับจะใช้จำนวนแต้มตามที่ระบุไว้ในใบตีออฟชั่น
ใบที่โอกาสสำเร็จ 90% จะใช้แต้มในการตีออฟชั่น 1 แต้ม
ใบที่โอกาสสำเร็จ 50% จะใช้แต้มในการตีออฟชั่น 2 แต้ม
ใบที่โอกาสสำเร็จ 10% จะใช้แต้มในการตีออฟชั่น 3 แต้ม

3.ใบตีออฟชั่นมี 2 ชนิด คือแบบที่ออฟทับกันได้ จะไปบวกเพิ่มกับของเดิม เช่น ใบ ATK 90% +ATK 1 ถ้าตีทับลงอีกครั้งก็จะเท่ากับ ATK +2
และอีกประเภทหนึ่ง จะเปลี่ยนออฟเดิม (คือแทนทีออฟเก่า) เช่น ใบ DEX 90% + DEX1 50%+ DEX2 10 % +DEX 3 ถ้าตีทับลงไปจะขึ้นค่าใบล่าสุดที่ตีเท่านั้น ไม่บวกกัน

4.การตีออฟมากกว่า 1 ช่อง คือใบออฟแต่ละชนิดจะแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น อาวุธ ATK และ HIT จะอยู่กลุ่มเดียวกัน เท่ากับไม่สามารถมี ทั้ง ATK และ HIT อยู่ในอาวุธชิ้นเดียวกันได้
แต่ ใบ STR หรือ INT จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตีออฟชั่นไปจะไม่ไปทับกับ ATK หรือ HIT จะเพิ่มมาอีกช่องหนึ่ง แต่ STR และ INT ก็จะไม่สามารถอยู่ในไอเทมชิ้นเดียวกันได้

5.ในใบตีออฟแต่ละใบ จะมีคำอธิบายบอกถึงข้อจำกัดที่ใช้ได้ ใบไหนใช้ด้วยกันได้หรือไม่ได้จะมีบอก


การตีออฟชั่น เมื่อได้ใบสุ่มออฟชั่นจากมอนสเตอร์มาแล้ว ต้องส่องก่อนว่าได้ออฟชั่นอะไรด้วยไอเทม  Scoll Unseat Kit

เมื่อหาใบออฟชั่นที่ต้องการและตรงกับอาวุธที่จะออฟแล้ว ก็ทำการออฟได้ โดยต้องไปซื้อ  Scoll Enchant Kit มาพกไว้ หาเป็นอาวุธต้องพก  เป็นอุปกรณ์ป้องกันต้องพก  เอาไว้ด้วย